Maatschappelijke organisatie

Doel: Omzetbehoud en relatiebeheer

Opdracht: “Stel een eerste versie op van een relatiebeheerplan op waarmee wij onze huidige klanten behouden en ruimte creeren voor nieuwe klanten.”

Resultaat: ALECT heeft middels een aantal workshops met het Management Team een relatiebeheerplan opgesteld voor de lange termijn. Het plan wordt nu geimplementeerd in de organisatie.


Bouwmanagement bedrijf

Doel: Vergroten van de omzet en onderscheiden van de concurrentie

Opdracht: “Help ons bij het binnenhalen van grote opdrachten. Geef aan welke stappen we op commercieel vlak moeten nemen om onze doelstellingen te halen.”

Resultaat: ALECT heeft op directe wijze bijgedragen aan de professionalisering van de salesprocessen en de bijbehorende methoden, tools en hulpmiddelen. Hierdoor is de organisatie slagvaardiger geworden en kan zij beter inspelen op commerciele kansen.


CO2 reductie

Doel: Betere marktpositionering en vergroten van de omzet

Opdracht: “Help ons bij de ontwikkeling van een strategie om ons marktaandeel te vergroten ten opzichte van onze concurrentie.”

Resultaat: ALECT heeft concreet advies gegeven over verschillende verkoopmodellen en aangegeven welke omzetpotentie daarbij hoort. Het resultaat is dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd op CO2-consultancy en dat het nu is aangesloten bij de grootste speler op CO2-gebied.


Cateringsbedrijf

Doel: Omzet vergroten

Opdracht: “Adviseer ons bij een omvangrijke Europese Aanbesteding.”

Resultaat: ALECT heeft een analyse uitgevoerd op het bestek en de (juridische) voorwaarden die van de aanbestedende dienst zijn ontvangen. Het resultaat van het gegeven advies is dat de klant besloten heeft niet aan te gaan besteden omdat de winkansen te gering waren.​​


Management Consultancy bureau

Doel: Vergroten van de commerciele slagkracht

Opdracht: “Maak onze medewerkers commercieel bewuster.”

Resultaat: ALECT heeft mystery guest gesprekken gevoerd met medewerkers van het bedrijf en de uitkomsten daarvan gebruikt bij een interactieve salesworkshop. Het resultaat is dat de medewerkers zich nu op authentieke wijze profileren als “verkoper” van het bureau.


ICT consultancy bureau

Doel: Vergroten van de omzet middels een nieuw businessconcept

Opdracht: “Ondersteun ons bij het commercieel in de markt zetten van een nieuw product.”

Resultaat: Opdracht in uitvoering


ICT bedrijf

Doel: Verbeteren externe profilering

Opdracht: “Adviseer ons op welke wijze we onze commerciële positionering kunnen verbeteren om daarmee onze omzet te vergroten.”

Resultaat: ALECT heeft middels het MKB Flex Advies advies en ondersteuning geleverd over het interne salesoverleg, verbetering van de website en het opzetten van een nieuwsbrief voor (potentiële) klanten.


Top-5 verzekeraar van Nederland

Doel: Vergroten van de omzet en marktaandeel

Opdracht: “Stel een commercieel plan voor 2010 op waarmee we omzet en marktaandeel in nieuwe markten kunnen verwerven.”

Resultaat: ALECT heeft middels meerdere 1-op-1 sessies met de commercieel verantwoordelijke een nieuw commercieel plan opgesteld om nieuwe business te genereren in een nieuwe markt. Dit plan zal in 2010 worden uitgevoerd.


Top-5 Assurantie tussenpersoon

Doel: Winnen van Europese Aanbestedingen

Opdracht: “Beoordeel onze inschrijvingen op Europese Aanbestedingen en adviseer ons over de verbetermogelijkheden.”

Resultaat: ALECT heeft de eerdere inschrijvingen beoordeeld en de resultaten gepresenteerd aan de directie. Het resultaat van het gegeven advies is dat de klant haar aanbestedingsstrategie drastisch heeft gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in een hogere win-rate van de inschrijvingen.